alt

Yeni Sitemize Bekliyoruz www.iftiralaracevap.com
Son dakika güncel iftiralara güncel cevaplar burada www.iftiralaracevap.com

İFTİRALARA CEVAPLAR

Hocaefendinin "Hz. İsa nın ardından gitmek en güzel şeydir"sözünü çarpıtanlara cevap

Soru:gurabamecmuasi.com tarafından Fethullah Gülen hocaefendinin aşağıdaki sözlerinin ehli sünnete aykırı olduğu iddia ediliyor. Böyle diyenlere ne cevap verebiliriz. "Hz. İsa gibi,bizim nazarımızda ülü´l-azm,yani tarih boyu gelmiş peygamberler arasında en büyük beş peygamberden biri olan bir zatın ardından gitmek,onu takip etmek,yapılabilecek en güzel şeylerdendir."

Favorit Gülen'e Hz. İsa'yı Sordu http://tr.fgulen.com/content/view/16939/11/

Cevap: Değerli kardeşimiz;

Yazının devamında hangi hususlarda hz. İsa'nın yolundan gidilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Aslında Fethullah hoca efendi burada şunu demek istiyor:Siz hristiyanlar dininizi tahriften arındırın hz. İsa'nın getirdiği gerçek dine dönün. Gerçek hristiyanlığı da yine son peygamberden ve Kuran'dan öğrenebilirsiniz.

Nasıl ki Peygamberimiz hz. İsa'nın geleceğini haber vermişse hz. İsa da Peygamberimiz hz. Muhammed'i haber vermiştir. Ortak bağlarımızı güçlendirelim ve tüm dinlerin genel adı olan İslam'da buluşalım demek istiyor.

Hoca efendi üstü kapalı mesajlar veriyor. Hz. İsa gelecek İslam diniyle amel edecek hristiyanlar da böylece İslamiyetle şereflenecekler.

Hristiyanlara doğrudan bırakın dininizi Müslüman olun deseydi böyle bir ifade tarzının hristiyanları kaçırtacağı bellidir. Kullanılan üslup çok önemlidir.Kuran da ortak bağlara işaret etmiştir.

"De ki:"Ey Ehl-i Kitap,sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye gelin:Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım;Allah'ı bırakıp da,kimimiz kimimizi rabler de edinmesin." (Âl-i İmrân,64)

Bu âyete Müslüman Arap âlimler,hıvâr (diyalog) âyeti demektedirler. Sadece bu âyete bakarak hüküm veren bazı kimseler,yanlış hüküm vermektedirler. Çünkü âyetin mazmununu,muhtevasını,çizdiği rotayı iyi kavrayamadıklarından,sadece Allah'a inanan,ama tarîk-i Ahmediye dışında gidenlerin bile Cennet'e gireceğini iddia etmeye başlamışlardır. Halbuki,âyetler dikkatlice tetkik edildiğinde anlaşılacaktır ki,-mevzumuz olan bu ayette de görüldüğü üzere- Ehl-i Kitab'ın önüne köprüler konup,kapılar gösterilmekte,kapıdan girildikten sonra neler yapılacağı ise burada değil,başka ayetlerde tasrih edilmektedir. Dolayısıyla hiç kimse sadece bu ayete bakarak,Ehl-i Kitap,Budistler veya başka din mensuplarının Allah'a iman ettikten sonra,Peygamberimize îman etmese ve O'nun (s.a.s.) yolundan gitmeseler bile Cennet'e girerler,diyemez.

Yani Bediüzzaman'ın da dediği gibi; "Muhammedürrasûlullah" demeden mücerret "Lâ ilâhe illallah" Cennet'e girmek için kâfî değildir (26 Mektup,5 Mesele).

Fethullah Gülen'in dediği gibi; Peygamberimiz (aleyhissalâtü vesselâm) Hâtemü'l-Enbiya'dır,bütün enbiyanın vârisidir. Elbette O,bütün vusûl yollarının başındadır. O'nun cadde-i kübrâsından hariç hakikat ve necat yolu olamaz. http://www.iftiralar.org/856

Hayrettin Karaman'ın dediği gibi; Ehl-i kitabın cennete girebilmesi için Allah'ın birliğine (tevhîde) ve Son Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ya iman etmesi gerekir. Çünkü Kur'ân-ı Kerîm'de:"Allah,üçten birisidir diyenler şüphesiz kâfir olmuşlardır... http://www.iftiralar.org/856Çünkü,bu nev'i âyetler,onları Hz. Ahmed'in yoluna davet içindir. O yola girildikten veya O'nun kasrının kapısından içeri girildikten sonra,artık O'nun çizgisinin takip edileceği izahtan varestedir. İslâm'ı ve Kur'ân'ı iyi anlamak için,Kur'ân'a ve Sünnet'e bir bütün olarak bakabilmek,parçaları bu bütünün içinde mütalaa edip,her birini yerli yerine oturtmak şarttır.(bkz. M. F. Gülen,Kur'ân'dan İdrâke Yansıyanlar,İstanbul 2000,I,109-113)

İlave bilgi için tıklayınız:

Diyalog

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

 Hristiyanların teslise inananları maalesef Hz İsa'nın yolunda gitmiyor. Hocaefendinin Hz İsa'nın yolunda gidin demesi teslisten vazgeçin Hz. İsa'nın getirdiği gerçek dine dönün anlamına geliyor. Necaşi:"Sizinle bizim aramızda bi fark yok. Ancak şu çizgi kadar…" demişti. Hocaefendi de peygamber efendimizin emriyle Necaşiyle diyalog kuran sahabelerin yolunda gidiyor. Odesalı hristiyanlara "Sizinle bizim aramızda bi fark yok. Ancak şu çizgi kadar…" dedirtmeye çalışıyor. İşte bunu diyebilirlerse nasip olur ki Odesalı hristiyanlar da Necaşi gibi islamla şereflenirler. Hocaefendi de onları islama davet için bu farkın çok küçük olduğunu anlatmaya çalışıyor. O çizginin üzerine getirip sadece bir milimetre olsun kaymalarını istiyor. Diyor ki Hz İsa müslümanlarında çok kıymet verdiği bir peygamberdir. Odessalı "Hıristiyanların ise elbette rehberleri,din büyükleri vardır ve onlara söylenmesi gerekeni söylemektedirler." cümlesinde bir kinaye var. Nasıl ki hristiyan bir din adamı müslümanlara haydi hristiyan olun dese bu söz müslümanlar için hiç bir değeri olmaz,Hocaefendinin de hristiyanlara haydi müslüman olun demesinin de bu sözde hristiyanlar için hiç bir değeri olmazdı.. Odessa'lı hristiyanların sözünü dinledikleri onların rehberleri,din büyükleri öncelikle Hz İsa'nın gerçekten yolunda gittiği takdirde peşinden diğer Odessa'lı hristiyanlar gelecektir. Bu tarihte hep böyle olmuştur. Bir halkın başındakiler düzelmeden o halkın düzelmemektedir. Hocaefendi de söylediklerinin hristiyanlar için değerli olması için doğrudan tebliğ yapmıyor. Ortak noktalarımızı öne çıkarıyor. Hristiyanların din konusundaki rehberlerin kalbine tesir edecek sözler söylüyor,onları düşünmeye teşvik ediyor. Bir hristiyan bunu duyunca hayır bizim bunlardan haberimiz yoktu. Sahiden sizlerde Hz İsa ya inanıyormusunuz diye merakla soracaktır. "Dinlerin temel birliğine inanan biri olarak" demekle Ortak bağlarımızı güçlendirelim ve tüm dinlerin genel adı olan İslam'da buluşalım demek istiyor.

 İsevi Müslümanlar (Hakiki İsevilik) Ne Demektir,Ne Demek Değildir?
http://www.iftiralar.org/dinlerarasi-diyalog-faaliyetlerine-atilan-iftiralar/1595-isevi-muslumanlar-ne-demektir-ne-demek-degildir.html

PAYLAŞ

 

 

Dailymotion Sayfamız

Facebook Sayfamız

Twitter SayfamızİLETİŞİM

Fikirlerinizi Önemsiyoruz

RSS

İftiralara Cevaplar